Årsrapport 2017

Fra

Hav og Fjord

Rigget for fremtiden
Sjømatpioneren Lerøy står hver dag overfor valg og muligheter som påvirker morgendagen – både for miljø og samfunn. Flere av dem i 2017 er blant de mest betydningsfulle.
Konsernlederen har ordet
2017 går inn i historien som det beste året noen gang i Lerøy. Omsetningen økte fra 17,3 milliarder kroner i 2016 til 18,6 milliarder kroner i 2017. Videre har vi hatt rekordhøyt volum, og driftsresultatet har økt fra 2,8 milliarder kroner i 2016 til 3,7 milliarder kroner i 2017. Igjen har vi tatt et steg på veien mot vår visjon om å bli den ledende og mest lønnsomme leverandøren av bærekraftig kvalitetssjømat.
Virksomhetsredegjørelse
Lerøy har, gjennom oppkjøp i 2016, blitt Norges klart største konsern for fangst og bearbeiding av hvitfisk. Dermed har en av verdens største sjømatprodusenter og -eksportører av laks og ørret også fått en betydelig internasjonal posisjon innen hvitfisk.
Historikk
Konsernet Lerøy Seafood Group kan spore sine aktiviteter tilbake til slutten av 1800-tallet. Da startet fiskerbonden Ole Mikkel Lerøen med salg av levende fisk på fisketorget i Bergen.
Lerøy i lokalsamfunnet
I Berlevåg har Lerøy sitt anlegg 30 fast ansatte og en del sesongarbeidere, en hjørnesteinsbedrift i en kommune med knapt 1000 innbyggere.
Viktige hendelser
Strategiske hendelser fra 1999 og frem til i dag.
Viktige hendelser 2017
Bygging og etablering av nye fabrikker og produksjonsanlegg samt integrering av hvitfiskselskapene Havfisk og Norway Seafoods Group er noen av hendelsene som utmerket seg i året som gikk.
Om konsernet
Enda mer bærekraftig fôr
For å sikre en bærekraftig produksjon av laks og ørret også i framtiden samarbeider Lerøy om utviklingen av et nytt og bedre fiskefôr. Nå erstattes deler av fiskeoljen med mikroalger med et høyt innhold av omega-3.
Preline – havbruksanlegg skapt for fremtiden
Formålet med et lukket, flytende havbruksanlegg er å optimalisere forholdene for fisken de første månedene i sjø. Dermed får fisken bedre vekstvilkår, økt trivsel og beskyttelse mot sykdom og lakselus.
Serverer trygg mat fra havet
Hele tiden jobber vi aktivt for å kvalitetssikre produktene som går ut i butikk, og sørger for at forbrukerne kan spore middagsmaten sin.
Taredyrking – et hav av muligheter
Tarens unike komponenter kan være fremtidens energikilde, både for mennesker, dyr og biler.
Enklere å velge sunt i butikk
Som kvalitetsorientert sjømatprodusent ønsker Lerøy å bidra til et bedre kosthold. Derfor har selskapet sluttet seg til en avtale med Helse- og omsorgsdepartementet som skal gjøre det enklere for forbrukere å ta gode valg i butikken.